De Paardenbloem is een plek waar we dagbesteding bieden aan mensen voor wie het niet haalbaar is om binnen de reguliere arbeidsmarkt te functioneren. Bij de paardenbloem werken we voornamelijk buiten met paarden en bloemen of planten, maar er is ook de mogelijkheid om in de binnenruimte creatieve werkzaamheden te verrichten.